Velkomen til Herøy Vasslag SA

"Rikeleg og reint drikkevatn til alle"

24/7 Vakttelefon

Vår vakttelefon  er betjent døgnet rundt! Har du spørsmål om driftsforstyrrelsar, 

kontakt  oss på  911 83 388

Bli abonnent!

For å bli abonnent i vasslaget, må du fylle ut innmeldingsblankett.

Den finn du her

E-faktura / Avtalegiro

Vi oppmodar alle som nyttar nettbank for betaling av sine rekningar å inngå avtale om E-faktura kombinert med Avtalegiro.

Varslemeg.no

Vi nyttar SMS for varsling av leidningsbrot, kokepåbod mm. 

Klikk her for å se om du er registrert for varsling.

Nyttig informasjon

Om Vasslaget

Rammevilkår for drifta av Herøy Vasslag: Drikkevatn er vårt viktigaste næringsmiddel, og drikkevassforsyninga er frå 01.01.2004 underlagt Lov om matproduksjon og mattryggleik (Matlova). 

Les mer ...

Gebyrregulativ

Årmøtet gjer vedtak om gebyrregulativ gjeldande for etterfylgjande år.

Årsgebyret er samansett av “Abonnementsgebyr” (fast årleg) og “forbruksgebyr” (stipulert eller etter målar).

Les mer ...

Vedtekter og reglement

Det er Årsmøtet som vedtek vedtekter og reglement. Vedtektene vart sist revidert på Årsmøtet 25. mai 2023.

Reglementet vart sist revidert på Årsmøtet 13.mai 2020. 

Les mer ...

Årsmøte 2024

Dato: 23. mai 2024 kl. 18,00

Møtestad: Herøy Vasslag, Kvithaugsmyra 71

Les mer ...

Arkiv

Årsregnskap

Årsmeldinger

Referat

Informasjon om fusjon

Les mer ...

Våre tilsette

Per-Arne Gjerdsbakk

Styreleiar

Roger Myklebusthaug

Daglig leiar

Mari Myklebust

Administrasjon og rekneskapsmedarbeidar

Bjørnar Bendal

Driftsoperatør

Joachim Liavåg

Driftsoperatør

Børge Molland

Vaktassistent 1

Kjell Ove Furesund

Vaktassistent 2

Styret består av

Per-Arne Gjerdsbakk

Styreleiar på val 2024

June Rooney

Nestleiar styre på val 2024

Roar Aasen

Styremedlem på val 2024

Marit Røren Søvik

Styremedlem på val 2025

Kjartan Sundnes

Styremedlem på val 2025

Aksel Lervik

Styremedlem på val 2025

Andreas Kvalsund

Varamedlem på val 2025

Margareth Leinebø

Varamedlem på val 2024

Hans Karsten Voldsund

Varamedlem på val 2025

Valnemd består av

Karl Erik Sande

Valnemnd på val 2024

Vidar Hungnes

Valnemnd på val 2025

Frode Nerem

Valnemd på val 2024

Håvard Arhaug

Valnemnd på val 2025

Knut Arvid Kvalsvik

Valnemnd på val 2025

Fyll ut skjemaet under for å kome i kontakt med oss

(SMS fungerer ikkje på våre vakt- og kontakttelefonar)

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies