Velkomen til Herøy Vasslag Sa

"Alltid rikeleg og reint drikkevatn til alle"

24/7 Vakttelefon

Vår vakttelefon  er betjent døgnet rundt! Har du spørsmål om driftsforstyrrelsar, 

kontakt  oss på  911 83 388

Bli abonnent!

For å bli abonnent i vasslaget, må du fylle ut innmeldingsblankett.

Den finn du her

E-faktura / Avtalegiro

Vi oppmodar alle som nyttar nettbank for betaling av sine rekningar å inngå avtale om E-faktura kombinert med Avtalegiro.

Servicevarsling

Vi nyttar SMS for varsling av leidningsbrot, kokepåbod mm. 

Klikk her og se om du er registrert for varsling

Val av utsendingar til Årsmøtet i Herøy Vasslag SA

Avstemming på Utsending til Årsmøte

Legg in namn, kundenummer, (finn du på siste faktura) og e-postadresse for kvittering på avgitt stemme.

Trykk "NEXT" for å avgi di stemme

Er du samd i valnemda si innstilling trykkjer du JA, er du usamd trykkjer du NEI, og får opp eit felt for å skrive inn kven du vil ha ut og kven du vil ha inn

Trykk her for å se valnemnda si innstilling

Nyttig informasjon

Om Vasslaget

Rammevilkår for drifta av Herøy Vasslag: Drikkevatn er vårt viktigaste næringsmiddel, og drikkevassforsyninga er frå 01.01.2004 underlagt Lov om matproduksjon og mattryggleik (Matlova). 

Les mer ...

Gebyrregulativ

Årmøtet gjer vedtak om gebyrregulativ gjeldande for etterfylgjande år.

Årsgebyret er samansett av “Abonnementsgebyr” (fast årleg) og “forbruksgebyr” (stipulert eller etter målar).

Les mer ...

Vedtekter og reglement

Det er Årsmøtet som vedtek vedtekter og reglement. Vedtektene vart sist revidert på Årsmøtet 26. april 2018.

Reglementet vart sist revidert på Årsmøte 13.mai 2020. 

Les mer ...

Arkiv

Årsregnskap

Årsmeldinger

Referat

Våre tilsette

Styret består av

Per-Arne Gjerdsbakk

Styreleiar på val 2024

June Rooney

Styremedlem På val 2024

Roar Aasen

Styremedlem på val 2024

Olaug Andreassen

Nestleiar styre på val 2023

Arne Sævik

Styremedlem på val 2023

Hans Karsten Voldsund

Varamedlem på val 2023

Andreas Kvalsund

Varamedlem på val 2023

Margareth Leinebø

Varamedlem på val 2024

Valnemd består av

Karl Erik Sande

Valnemnd på val 2024

Vidar Hungnes

Valnemnd på val 2023

Frode Nerem

Valnemd på val 2024

Per Bjørnar Dale

Valnemnd på val 2023

Knut Arvid Kvalsvik

Valnemnd på val 2023

Fyll ut skjemaet under for å kome i kontakt med oss

(SMS fungerer ikkje på våre vakt- og kontakttelefonar)

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies